„Czyste powietrze wokół nas”

utworzone przez 19 mar 2021Programy

Już kilka lat Główny Inspektorat Sanitarny inicjuje  realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”w całym kraju. Po raz kolejny program jest realizowany w naszej placówce, biorą w nim udział dzieci 5 i 6 letnie. Program obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkola. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Czytaj także . . .