Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

by 28 sty 2022Aktualności

Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających
do  Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszym Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie: Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 i dostarczenie jej do przedszkola do 7 lutego 2022 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie lub podczas wnoszenia opłat za przedszkole.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu  od 1 września 2022 r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej przedszkola, u nauczycielek  w poszczególnych oddziałach oraz w sekretariacie Przedszkola.

Do pobrania: Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Przedszkola K. Starzec

Czytaj także . . .