INFORMACJA – 2 maj jest dniem wolnym

by 27 kwi 2022Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przypominamy Rodzicom, że dzień 2 maj 2022 r. jest dniem wolnym w Przedszkolu zatwierdzonymi przez Burmistrza Gminy Sułkowice, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola oraz Rady Rodziców. 

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

oraz Uchwały Nr 9/2020/2021 Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wspólnego wniosku Dyrektora i Rady Rodziców o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola.

Czytaj także . . .