Informacja dla rodziców

utworzone przez 26 paź 2022Archiwum

Przypominamy Rodzicom, że dzień 31 październik 2022 r. jest dniem wolnym w Przedszkolu zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Sułkowice, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola oraz Rady Rodziców. 

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego  2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

oraz Uchwały Nr 9/2021/2022 Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wspólnego wniosku Dyrektora i Rady Rodziców o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola. 

Czytaj także . . .