Informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023

utworzone przez 11 mar 2022Aktualności

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Gminy Sułkowic z dnia 31 stycznia 2022 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice (zał. nr 2), informujemy, że

w dniu 16.03.2022 r. po godzinie 8.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w korytarzu przy głównym wejściu do przedszkola (ze względu na RODO nie będzie tych list na stronie internetowej Przedszkola, jak również nie będzie udzielana informacja telefonicznie).

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola”
w nieprzekraczalnym terminie 21.03.2022 r. – 22.03.2022 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Oświadczenie będzie można pobrać w Przedszkolu lub ze strony internetowej Przedszkola

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola będzie odbywać się  z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego:
1.Punkt przyjmowania oświadczenia woli usytuowany jest w pobliżu głównego wejścia do Przedszkola – wejście do budynku tylko w maseczce.
2.Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
3.Osoby, które nie mają możliwości pobrania oświadczenia ze strony internetowej Przedszkola, proszeni są o posiadanie własnego długopisu w celu wypełnienia oświadczenia na miejscu.
4.Osoby, które nie mogą złożyć oświadczenia w wyznaczonych godzinach, mogą je włożyć w kopercie do skrzyni pocztowej usytuowanej po lewej stronie wejścia do Przedszkola.

Oświadczenie woli 2022

Dyrektor Przedszkola

Czytaj także . . .