Informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025

by 12 mar 2024Aktualności

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Sułkowic z dnia 26 stycznia 2024 r.   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice
(zał. nr 2), informujemy, że
w dniu 13.03.2024 r. po godzinie 8.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w korytarzu przy głównym wejściu do przedszkola (ze względu na RODO nie będzie tych list na stronie internetowej Przedszkola, jak również nie będzie udzielana informacja telefonicznie).

UWAGA
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w nieprzekraczalnym terminie

14.03.2024 r. – 15.03.2024 r.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.
Oświadczenie będzie można pobrać w Przedszkolu lub ze strony internetowej Przedszkola

Do pobrania: Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dyrektor Przedszkola

Czytaj także . . .