Jeden procent

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach”

Przypominamy, że przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2021.
Wystarczy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” wpisać:

numer KRS 0000052078

oraz w informacjach uzupełniających nazwę naszego przedszkola

„Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach”

WYNIK AKCJI 1 % ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2020 DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH TO:

1043,37 zł

Kwota ta została wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i została przeznaczona na zakup radiomagnetofonu i obrusów na uroczystości z udziałem dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej edycji akcji.