„Nasze przedszkole”

by 19 mar 2021Programy

Program prezentuje ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

Treści programowe zostały ujęte w sposób uporządkowany, przejrzysty dla nauczyciela, dający swobodę, co do sposobu ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zespołu dziecięcego, jak każdego wychowanka nakierowane na aktywność dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, maksymalny rozwój. Starannie dobrane treści programowe będą sprzyjały wszechstronnej aktywności dziecięcej, otwartości, gotowości do zdobywania nowych kompetencji, rozwijaniu zainteresowań talentów. Program uwzględnia treści z zakresu przygotowania do nauki języka obcego. Program daje możliwości realizacji materiału programowego na przestrzeni całego okresu edukacji oraz  korelacji z innymi nauczycielskimi programami autorskimi.

Planując pracę z dziećmi bierzemy pod uwagę to, że każde dziecko jest inne. Dlatego wśród programów wybieramy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do dziecka.

Czytaj także . . .