Nasze sukcesy

Osiągnięcia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach     w roku szkolnym 2021/2022

1.Osiągnięcia dzieci i młodzieży/ (prowadzących nauczycieli)

1)sukcesy na szczeblu ogólnopolskim:

II miejsce i 4 wyróżnienia w Konkursie Plastycznym pod hasłem „Wielkanocne kreacje – najpiękniejsza batalionowa pisanka” zorganizowanym przez Klub 6 Batalionu Dowodzenia            w Krakowie

      – dyplom podziękowania za udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”,

      – dyplom podziękowania za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji

        „Szkoła do hymnu”,

      – dyplom podziękowania za udział w akcji MEN  „Razem na święta”

2)sukcesy na szczeblu wojewódzkim:

——————

3)sukcesy na szczeblu powiatowym/rejonowym:

 –  I miejsce  za ekspresję i emocjonalność w Konkursie związanym z XVIII Międzynarodowym

    Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina organizowanym przez Szkołę Muzyczną I st.

  Oskara Kolberga w Czasławiu-Zewnętrzny Punkt Nauczania w Sułkowicach

 – I miejsce  za niebanalną i linearną kompozycję w Konkursie związanym z XVIII

   Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina organizowanym przez

   Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara Kolberga w Czasławiu-Zewnętrzny Punkt Nauczania

   w Sułkowicach

 –I miejsce  za przeniesienie przestrzenne plakatu w Konkursie związanym z XVIII

  Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina organizowanym przez

  Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara Kolberga w Czasławiu-Zewnętrzny Punkt Nauczania

  w Sułkowicach

-II miejsce za kreację tworzenia przestrzennego na płaszczyźnie w Konkursie związanym z XVIII

  Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina organizowanym przez

  Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara Kolberga w Czasławiu-Zewnętrzny Punkt Nauczania

  w Sułkowicach

 – III miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Plastycznym ZWIERCIADŁO pt. „Świat w Twoich

  oczach”

 – wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Gminy Sułkowice

 „Ilustracja do ulubionej książki”

     – I miejsce i wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Gminy

      Sułkowice pt. „Motylki i motyle”

III miejsce w Gminnym Konkursie „Ekologiczna ozdoba choinkowa”

I miejsce w konkursie plastycznym: Palcem po mapie czyli co Smoczyca Magda i Franek

   Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach

   – wyróżnienie  w konkursie Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych

     w   kategorii stroiki zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

  – II miejsce w konkursie Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych

    w kategorii kartki świąteczne zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

  – II miejsce w konkursie Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych

    w kategorii szopki małe zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

    – II miejsce w konkursie Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych  w kategorii stroiki

       zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

    – I miejsce w konkursie Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych  w kategorii kartki świąteczne

       zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

    –   II i III miejsce w konkursie Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych  w kategorii pisanek

       zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

    – wyróżnienie w konkursie Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych  w kategorii kartek

      świątecznych  w kategorii palmy małe zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

 

 

  1. Certyfikaty uzyskane przez szkołę (kiedy), podać również z lat poprzednich, jeśli zachowują ważność:

– Certyfikat za udział w 3-dniowym wyzwaniu gimnastycznym „Poznaję moje emocje”

Wyróżnienie w formie dyplomu „Placówka przyjazna dzieciom chorym na cukrzycę” przyznane przez

  Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

– Certyfikat za udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”.

– Dyplom Wzorowego Patrioty za udział w projekcie „Klasa Patriotów”

 

 

  1. Udział w akcjach/kampaniach/projektach zewnętrznych- sukcesy:

– udział w akcji „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”;

– udział w akcji „Święto Pluszowego Misia”;

 – udział w ogólnopolskiej akcji  „Światowy Dzień Przedszkolaka”;

 –  udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”;

 – udział w akcji MEN  „Szkoła do hymnu”;

 –  udział w akcji MEN  „Razem na święta” pieczenie ciasteczek oraz wykonanie kartek

   świątecznych dla osób samotnych;

 – udział w akcji „Eko-porządki w Gminie Sułkowice” ;

 – udział w akcji „Odkręcamy dla Oskarka” zbiórka nakrętek  dla chorego chłopca;

– udział w programie Sanepidu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

– udział w akcji fotograficznej „ Zdjęcie z flagą” organizowaną przez Klub 6 Batalionu Dowodzenia           

w Krakowie

– Udział w akcji „Góra Grosza”

– Udział w akcji „Polska pomaga Ukrainie”

 

4.Organizowane przez szkołę– akcje, kampanie, projekty, festiwale, pikniki:

– zorganizowanie zabaw na Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;

-zorganizowanie akcji  ,,Sprzątanie świata”;

-cykl zajęć „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

– przedstawienie z okazji pierwszego Dia wiosny „Misiu wstawaj”;

– obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;

– zorganizowanie uroczystości „pasowanie na przedszkolaka”;

– zorganizowanie „Dnia Pluszowego Misia”;

– Międzynarodowy Dzień Kropki – zabawy matematyczne;

– spotkanie z psem tropiącym policyjnym i jego opiekunem;

– zorganizowanie Dnia Ziemniaka, Dnia Marchewki;

– zorganizowanie Dnia Papieskiego;

– z okazji Święta Ziemi – sadzenie kwiatów;

– zorganizowanie konkursu rodzinnego „Atrakcje naszego regionu” ;

– spotkanie ze strażą pożarną –próbna ewakuacja;

– zorganizowanie akademii z okazji 11-go listopada oraz 3 Maja ;

– zabawy andrzejkowe we wszystkich grupach- poznanie tradycji, zwyczajów;

– zorganizowanie spotkania z Mikołajem oraz  balu karnawałowego; 

– zorganizowanie wigilii, wspólne śpiewanie kolęd na auli przedszkolnej;

– zorganizowanie konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej;

– zorganizowanie we wszystkich grupach uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka    w formie nagrania i udostępnienia na stronie internetowej oraz wewnętrznych grupach facebook;

– zorganizowanie zabaw z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;

– zorganizowanie we wszystkich grupach uroczystości z okazji Dnia Mamy, oraz przez grupy starsze uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

5.Współpraca ze środowiskiem/organizacjami- konkretne przykłady (w tym 1%):

– pozyskiwanie  1% w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”;

– Gminną Biblioteką Publiczną –lekcja biblioteczna, udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną;

– Strażą Pożarną – próbna ewakuacja;

– Policją –spotkanie z policjantami;

– Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Myślenicach –  konsultacje telefoniczne  celem udzielenia pomocy dzieciom przejawiającym trudności wychowawczo –dydaktyczne (rozpoznanie rodzaju                   i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się                  w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy, spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej;

– Sułkowickim Ośrodkiem Kultury – udział dzieci w konkursach bożonarodzeniowych                                    i wielkanocnych;

– Sanepidem – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Czasławiu filia w Sułkowicach – udział w konkursie plastycznym, występ uczniów dla naszych przedszkolaków;

– udział w konkursie plastycznym „Wielkanocne kreacje” organizowanym przez Klub 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie.

–  „Atrakcje naszego regionu” –stworzenie albumu (broszura) we współpracy z rodzicami „Sułkowice-moja mała Ojczyzna”;

 

6.Wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży (np. chór, zielone szkoły, wycieczki):

– dodatkowe zajęcia: zajęcia plastyczne rozwijające umiejętność samodzielnego rysowania,

  profilaktyka logopedyczna, cykliczne zajęcia pt. rozwijanie  twórczej aktywności dzieci,  zabawy

  muzyczno – taneczne Do przedszkola wpadły nutki”;

– wycieczka do Mini ZOO w Izdebniku;

– wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie; 

– wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie ;

-wycieczka do Muzeum Niepodległości w Myślenicach;

– wycieczka do piekarni GS w Sułkowicach;

– wycieczki do: lasu, sadu, na łąkę, na skrzyżowanie w ramach realizacji programu;

– wycieczka do SOKu w Sułkowicach na spektakl teatralny pt. „Uśmiech –taniec 4 stron świata”;

– wycieczka do sklepu zoologicznego;

– wycieczka pod Pomnik ofiar Pacyfikacji Sułkowic, do Kapliczki Św. Zofii, do Izby Tradycji;

– wycieczka pod Pomnik Przyrody „Dąb Jan”;

– wycieczka do gabinetu stomatologicznego w Harbutowicach;

– wycieczka do „Ale klocki” w Myślenicach;

– wycieczka do krainy zabaw „Simba” w Mogilanach;

– wycieczka do Alpaca Home w Krzyszkowicach;

– wycieczka do „Rezerwatu Las Gościbia”;

– eksperymenty z suchym lodem –firma z zewnątrz;

– projekt edukacyjny „instrumenty muzyczne – zaproszenie muzyka z orkiestry dętej;

– projekt edukacyjny „skąd się bierze chleb”;

– projekt edukacyjny – „Kwiaty”, „Jajko”;

– zabawy badawcze z gliną i piaskiem;

– piknik majowy –  na pobliskiej łące;