Programy

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona będzie w oparciu o nowy program „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska wyd. MAC.

„Czyste powietrze wokół nas”

Już kilka lat Główny Inspektorat Sanitarny inicjuje  realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”w całym kraju. Po raz kolejny program jest realizowany w...

czytaj dalej

„Nasze przedszkole”

Program prezentuje ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego...

czytaj dalej