Rada rodziców
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach

Rok szkolny 2023/2024

 1. Rada Rodziców
  • Przewodnicząca: Pani Stręk Aleksandra
  • Z-ca przewodniczącej: Pani pieronkiewicz ewelina
  • Skarbnik: Pani Obajtek-Biela Anna
  • Sekretarz: Pani Żmuda Faustyna
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Pani Boczkaja Justyna 
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Pani Bochenek Magdalena
  • Członek: Pani Betlej Joanna                   
 2. Rady oddziałowe
  1. Jedyneczki
   • Pani Betlej Joanna
   • Pani Biela Magdalena
   • Pan Skorut Ewelina
  2. Dwójeczki
   • Pani Obajtek- Biela Anna
   • Pani Rogowiec Emilia
   • Pani Turek Anna
  3. Trójeczki
   • Pani Bochenek Magdalena
   • Pani Guzik Paulina
   • Pani Kuźniar Barbara
  4. Czwóreczki
   • Pani Bogdał Monika
   • Pani Golonka Grażyna
   • Pani Pieronkiewicz Ewelina
  5. Piąteczki
   • Pan Baranowska Patrycja
   • Pani Boczkaja Justyna
   • Pani świerczyńska Magdalena
  6. Szósteczki
   • Pani Boczkaja Agnieszka
   • Pani Tomczyk Monika
   • Pani żmuda Faustyna
  7. Siódemeczki
   • Pani Marek Magdalena
   • Pani Obajtek- Biela Anna
   • Pani stręk aleksandra

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
2023/2024

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe w PZU. Wysokość składki wynosi 37 zł, termin wpłaty upływa 15.09.2023 r.

PRZYPOMINAMY, ŻE UBEZPIECZENIE GRUPOWE DZIECKA JEST NIEOBOWIĄZKOWE.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja