Rada rodziców
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach

Rok szkolny 2022/2023

 1. Rada Rodziców
  • Przewodnicząca: Pani Stręk Aleksandra
  • Z-ca przewodniczącej: Pani pieronkiewicz ewelina
  • Skarbnik: Pani baranowska patrycja
  • Sekretarz: Pani Kuźniar Barbara
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Pani Śmiłek katarzyna 
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Pani latoń patrycja
  • Członek: Pani mielniczuk iwona                   
 2. Rady oddziałowe
  1. Jedyneczki
   • Pani Lempart joanna
   • Pani pieronkiewicz ewelina
   • Pan światłoń ewa
  2. Dwójeczki
   • Pani bochenek magdalena
   • Pani góralik małgorzata
   • Pani kuźniar barbara
  3. Trójeczki
   • Pani Baranowska patrycja
   • Pani Gielas jolanta
   • Pani gunia urszula
  4. Czwóreczki
   • Pani jakubiec jadwiga
   • Pani latoń patrycja
   • Pani zawada sylwia
  5. Piąteczki
   • Pan latoń paulina
   • Pani śmiłek katarzyna
   • Pani światłoń jadwiga
  6. Szósteczki
   • Pani mielniczuk iwona
   • Pani ziembla ewelina
   • Pani żurowska sylwia
  7. Siódemeczki
   • Pani obajtek- biela anna
   • Pani kuchta monika
   • Pani stręk aleksandra

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
2022/2023

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe w PZU. Wysokość składki wynosi 40 zł, termin wpłaty upływa 15.09.2022 r.

PRZYPOMINAMY, ŻE UBEZPIECZENIE GRUPOWE DZIECKA JEST NIEOBOWIĄZKOWE.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

sprawozdanie za rok 2021/22