Rekrutacja do Przedszkola

by 5 lut 2024Aktualności

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
od 8 do 23  lutego 2024 r.

 1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2018) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2019, 2020 i 2021) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 składają „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”
  (termin do 7 lutego 2024 r.)
 4. Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2018-2021) – które nie uczęszczały w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola – biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz załącznikami należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie: 
  od 8 do 23 lutego 2024 r. (wejście główne )
 5. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola
  w godz. 7.15 – 14.45.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Przedszkola              
w zakładce REKRUTACJA lub w holu przy głównym wejściu do Przedszkola, gdzie udostępniliśmy wszelkie informacje i dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie
się  z w/w informacjami.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Sułkowicach

Czytaj także . . .