Wakacyjny dyżur przedszkoli

by 12 maj 2024Aktualności

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

Dyżurować będą:

  1. w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.
  2. w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16;

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 15 – 29 maja 2024 r.
u dyrektora dyżurującego przedszkola.
Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się w dniach 5 – 11 czerwca 2024 r.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. 12 273-21-99
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach – tel. 12 273-26-78

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.
Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego – pracują:
– Przedszkole Samorządowe w Rudniku,
– Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.
– Przedszkole Samorządowe w Biertowicach

W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego w Nr 1 w Sułkowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

                                                                                                      Burmistrz
Artur Grabczyk

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Samorządowego
Nr 1 w Sułkowicach w godz. 7.15 – 14.50

W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w „Zasadach organizacji dyżuru wakacyjnego”

Rodzice/Opiekunowie zgłaszający dziecko na dyżur wakacyjny proszeni są o dokładne zapoznanie się z „Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego”

Dyrektor Przedszkola
Krystyna Starzec

Załączniki:

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Zasady dyżuru wakacyjnego

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Czytaj także . . .