Dni wolne

                                                      INFORMACJA DLA RODZICÓW

Na podstawie §12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

oraz Uchwały nr 9/2021/2022 Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego  Nr 1 w Sułkowicach w sprawie wspólnego wniosku Dyrektora Przedszkola          
i Rady Rodziców do Burmistrza Gminy Sułkowice o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola:

zostały ustalone przez Organ Prowadzący następujące przerwy w funkcjonowaniu przedszkola:

29 marzec 2024 r.

2 maj 2024 r.

31 maj 2024 r.

od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                                                                                              Krystyna Starzec