Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

by 10 lut 2023Aktualności

Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających
do  Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszym Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym tj. 2023/2024 proszeni są o wypełnienie:

Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2023/2024

i dostarczenie jej do przedszkola w terminie

od 14 lutego do 20 lutego 2023 r.

w godzinach od 7.15 do 14.45 w sekretariacie lub podczas wnoszenia opłat za przedszkole.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu od 1 września 2023 r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej przedszkola, u nauczycielek w poszczególnych oddziałach oraz w sekretariacie Przedszkola.

Do pobrania:

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj także . . .