Opłaty

KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 informuje

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.

Rodzice dzieci 3, 4, 5 letnich ponoszą odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową za każdą rozpoczętą godzinę – 1 zł. 

Rodzice dzieci 6-letnich realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego płacą wyłącznie za wyżywienie dziecka. 

Opłata za pobyt w Przedszkolu dziecka wychowującego się w Rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci), ulega obniżeniu o 50 % na wniosek Rodzica i przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po złożeniu wniosku u Dyrektora Przedszkola (obniżka ta nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się wg odrębnych przepisów). Wniosek można pobrać u Intendentki lub ze strony internetowej – WNIOSEK O OBNIŻENIE OPŁATY

W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu odlicza się należność za:
a) za każdą godzinę zajęć realizowanych w wymiarze przekraczającym czas 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
b) żywienie, gdy nieobecności dziecka zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem u intendentki lub nauczycielki przedszkola, w wysokości obliczanej wg zasady (stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu),

Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
w kolejnym miesiącu.

Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej odpłatności za korzystanie
z przedszkola. Opłaty dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.

p

3 posiłki - 6,20zł

śniadanie, obiad, podwieczorek

p

2 posiłki - 4,80zł

śniadanie, obiad

p

Koszty posiłków

śniadanie – 1,50 zł,
obiad – 3,30 zł,
podwieczorek – 1,40 zł