Personel

O personelu przedszkola

Kadrę przedszkola stanowi zespół doświadczonych
w pracy z dziećmi, kreatywnych i doskonale wykwalifikowanych nauczycieli.
Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wysoko wyspecjalizowana kadra, wciąż doskonaląca swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapewnia wysoki poziom naszego przedszkola.

W naszym gronie pedagogicznym pracują nauczyciele po studiach na kierunkach:
> wychowanie przedszkolne
> edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
> oligofrenopedagogika
> pedagogika specjalna
> logopedia
Nieocenioną pomoc w pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz opiekuńczej zapewnia w każdym oddziale personel obsługowy.
Panie kucharki, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przedszkolu, przygotowują smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki dla naszych dzieci.

Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Każdy z nas dba o harmonijny rozwój dzieci, stymulację wszystkich sfer ich osobowości.
Wszyscy wspólnie starają się, aby w przedszkolu panował rodzinny klimat, a każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i kochane.

Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Każdy z nas dba o harmonijny rozwój dzieci, stymulację wszystkich sfer ich osobowości.
Wszyscy wspólnie starają się, aby w przedszkolu panował rodzinny klimat, a każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i kochane.

Nasi nauczyciele

 1.  Kierownictwo
  • Dyrektor – mgr Krystyna Starzec – nauczyciel dyplomowany
  • Wicedyrektor – mgr Alicja Temple – nauczyciel dyplomowany
 2. Personel pedagogiczny
  • mgr Anna Biela – nauczyciel dyplomowany
  • mgr Karolina Koźlak- nauczyciel kontraktowy
  • mgr Renata Krakowiak – nauczyciel dyplomowany
  • mgr Katarzyna Kuchta – nauczyciel kontraktowy
  • mgr Jolanta Łabuz – nauczyciel mianowany
  • mgr Agnieszka Profic – nauczyciel mianowany
  • mgr Jolanta Profic – nauczyciel dyplomowany
  • mgr Urszula Puć – nauczyciel mianowany
  • mgr Teresa Szwajdych – nauczyciel mianowany
  • mgr Bernadetta Świder Kozik – nauczyciel dyplomowany
  • mgr anna ogarek – pedagog
  • MGR DOROTA mILCZAREK – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
  • MGR aGNIESZKA mALINA – NAUCZYCIEL pOCZĄTKUJĄCY
 3. NAUCZYCIELOM POMAGAJĄ
  • Agnieszka Bochenek
  • Agnieszka Flaga
  • anna jakóbik
  • Iwona Kowenicka
  • Małgorzata siuta
  • Bożena śliwa
  • Anna Trąbka
  • jolanta jakubiec
 4. Pyszne posiłki przygotowują
  • elżbieta cudak
  • monika doniec
  • daria fliśnik
  • Urszula Światłoń
 5. Intendent
  • Agata Moskal
 6. O przedszkole dbają także
  • Krystyna Kaczor
  • Witold Światłoń