Program prezentuje ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego...

read more