Rekrutacja do przedszkola

by 16 lut 2023Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 21 LUTEGO DO 10 MARCA 2023 R.

  1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2017) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2020, 2019 i 2018) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
  3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2022/2023, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”

(termin do 20 lutego 2023 r.)

  • Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2017-2020) – które nie uczęszczały w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola – biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz załącznikami należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie:        

od 21 lutego do 10 marca 2023 r. (wejście główne )

  1. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola

w godz. 7.15 – 14.45.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym można znaleźć na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub w holu przy głównym wejściu do Przedszkola. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się  z w/w informacjami.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1

w Sułkowicach

 

Czytaj także . . .