Rekrutacja do Przedszkola

by 1 lut 2022Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 8 LUTEGO DO 25 LUTEGO 2022 R.

  1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2016) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2019, 2018 i 2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2021/2022, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”

(termin do 7 lutego 2022 r.)

4. Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2016-2019) – które nie uczęszczały w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola – biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz załącznikami należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie:

od 8 lutego do 25 lutego 2022 r. (wejście główne )

5. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.15 – 14.45.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub w holu przy głównym wejściu do Przedszkola, gdzie udostępniliśmy wszelkie informacje i dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się z w/w informacjami.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1

w Sułkowicach

ZASADY NABORU

Czytaj także . . .