REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

by 18 maj 2023Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 22 MAJA DO 2 CZERWCA 2023 R.

  1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2017) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2020, 2019 i 2018) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
  3. Rodzice dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2017-2020) biorących udział w postępowaniu uzupełniającym, składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z złącznikami w terminie:         

od 22 maja do 2 czerwca 2023 r.

  1. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola:

w godz. 7.15 – 14.45.

Więcej na temat rekrutacji uzupełniającej oraz obowiązujące dokumenty znajdują się w zakładce „REKRUTACJA”

Czytaj także . . .