Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

by 16 maj 2022Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 23 MAJA DO 3 CZERWCA 2022 R.

  1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2016) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2019, 2018, 2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
  3. Rodzice dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2016-2019) biorących udział w postępowaniu uzupełniającym, składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w raz z złącznikami w terminie:

od 23 maja do 2 czerwca 2022 r.

  1. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola:

w godz. 7.15 – 14.45.

Więcej na temat rekrutacji uzupełniającej w zakładce „REKRUTACJA”

Czytaj także . . .