Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowania się w różnych sytuacjach – realizowane są w ciągu całego dnia.

7:00 – 8:30
Zabawy dowolne: indywidualne, zespołowe wg zainteresowań dzieci. Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne oraz integrujące grupę.Obserwacja dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dzieckiem zdolnym.
8:30 – 8:35
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:35 – 9:00
Czynności higieniczno – porządkowe, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
9:00 – 9:20
Śniadanie
9:20 – 10:30
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone w sali lub na świeżym powietrzu z zastosowaniem różnych form i metod – stwarzanie dzieciom możliwości wyboru zadań.
Język angielski
10:20 – 11:40
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne wg zainteresowań.
(w przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach)
11:40 – 12:00
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
12:00 – 12:30

Obiad

12:30 – 13:40
Poobiedni relaks, zabawy wyciszające, relaksacyjne, słuchanie muzyki, bajkoterapia, dzieci najmłodsze leżakowanie.
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcą aktywność w sali lub w ogrodzie oraz rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci:
– gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, zabawy integracyjne,
– zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze,
– praca stymulacyjno – kompensacyjna w małych zespołach i indywidualna /praca z dzieckiem zdolnym/,
– zajęcia dodatkowe, w tym religia. Dowolna działalność dzieci: swobodne zabawy w sali lub w ogrodzie. Spacery, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie.
14:00- 14:10
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14:10- 14:20
Podwieczorek
14:20- 16:00
Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe. Słuchanie literatury dziecięcej, udział w zabawach indywidualnych i zespołowych korygujących rozwój w poszczególnych sferach. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.