Wakacyjny dyżur przedszkoli

by 27 maj 2022Aktualności

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022.

Dyżurować będą:

  1. w lipcu – Przedszkole Samorządowe w Biertowicach, Biertowice 222;
  2. w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16.

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 30 maja do 10 czerwca 2022 r.
u dyrektora  dyżurującego przedszkola.

Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:

Przedszkole Samorządowe w Biertowicach – tel. 12 273-27-20

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. 12 273-21-99

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.

Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego – pracują:

– Przedszkole Samorządowe w Rudniku,

– Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.

W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego w Biertowicach oraz
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do przedszkola
na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

                                                                                                     

Burmistrz

                                                                                                            Artur Grabczyk

Załączniki:

Czytaj także . . .