WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

by 28 mar 2023Aktualności

Informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

na nowy rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy Sułkowic z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do
przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sułkowice (zał. nr 2), informujemy, że


w dniu 29.03.2023 r. po godzinie 8.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez
Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w korytarzu
przy głównym wejściu do przedszkola (ze względu na RODO nie będzie tych list na stronie
internetowej Przedszkola, jak również nie będzie udzielana informacja telefonicznie).

UWAGA
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Oświadczenie –
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w nieprzekraczalnym terminie

30.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Oświadczenie będzie można pobrać w Przedszkolu lub ze strony internetowej Przedszkola.


Do pobrania:Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dyrektor Przedszkola

Czytaj także . . .